Giá xốp hơi, xốp nổ, xốp khí bọc hàng trách va đập trầy xước tại Hà Nội