Công ty sản xuất túi Ni Lông tại Hà Nội - Tuyển đại lý phân phối toàn quốc

Túi Ni lông, Túi PE, HDPE, PP