Màng PE, Màng chít quấn hàng, bọc hàng - Màng quấn pallet công nghiệp